Olemme saapuneet kolmanteen sivustoon pohjoismaisessa Site Clinic -sarjassamme. Valitsimme sarjamme norjalaiseksi sivustoksi Adgerin yliopiston sivuston www.uia.no.

Edellisissä posteissa kävimme läpi yleisiä verkkovastaavia mietityttäviä aiheita monikielisistä sivustoista kuvien alt-tekstiin. Kuten edellisissä posteissa, aloitamme käymällä
läpi aiemmin mainittuja seikkoja, jotka ovat asiaankuuluvia myös tähän sivustoon liittyen.
Toivomme vinkkiemme myös selventävän miten Verkkovastaavan työkalut voivat auttaa ratkomaan ongelmatilanteita. Keskitymme erityisesti aiheisiin, jotka ovat hyödyllisiä suurten kansainvälisten sivustojen, kuten esimerkiksi yliopistosivuston, parissa työskennellessä.


Suurten kansainvälisten sivustojen hallinta

Yliopistoilla on usein kansainvälisiä yhteyksiä ja usein myös paljon vierailevia luennoitsijoita ja opiskelijoita. www.uia.no on jo selkeästi erottanut englanninkielisen ja norjankielisen sisällön, kuten monikielisten sivustojen kanssa työskennellessä on suositeltavaa. Sisällön jaottelu, tässä tapauksessa “en” alikansio englanninkieliselle sisällölle ja “no” alikansio norjankieliselle sisällölle, auttaa käyttäjiä tunnistamaan mille kielelle sisältö on suunnattu. Tämä on tehokas tapa jaotella sivuston lokalisoitu sisältö ilman erillisen verkkotunnuksen tarvetta. On kuitenkin hyvä muistaa, että vaihtoehtoja on muitakin ja tässä tapauksessa valinta on ollut sisällön kokoaminen
yhden verkkotunnuksen alle. Yhden verkkotunnuksen ylläpito voi myös olla yksinkertaisempaa kuin useiden eri verkkotunnusten ylläpito.


Sivuston kartoitus käyttäjien ja hakukoneiden näkökulmasta

Suuren sivuston kanssa työskennellessä on yhä tärkeämpää ylläpitää selkeää rakennetta, joka auttaa käyttäjiä ja hakukoneita navigoimaan sivuston sisällä. www.uia.no sivustoa katsoessa, huomaamme että sivustolla on jo melko suuri sivustokartta, joka on linkitetty oikeasta yläkulmasta (kuten alla olevasta kuvankaappauksesta näkyy).


Tämä sivustokartta auttaa käyttäjiä ja potentiaalisesti myös hakukoneita ymmärtämään sivuston rakennetta paremmin. On kuitenkin tärkeää huomioida, että käyttäjille tarkoitettu sivustokartta on erilainen kuin hakukoneille tarkoitettu sivustokartta. Pääero sivustokarttojen välillä on se, että käyttäjille tarkoitettu sivustokartta on yksinkertainen HTML-sivu, kun taas hakukoneille tarkoitettu sivustokartta on XML-tiedosto. Tällaisen tiedoston avulla voit lähettää XML-sivustokartan Verkkovastaavan työkalujen kautta ja auttaa meitä ymmärtämään sivustosi rakennetta paremmin. Sivustokarttojen standardimuoto auttaa hakukoneita niiden lukemisessa. Lisätietoja XML-sivustokarttojen standardeista löytyy sitemaps.org sivustolta. Voit myös lukea lisää sivustokarttojen luomisesta ja lähettämisestä Verkkovastaavien ohjekeskuksesta.

Kahden yllämainitun sivustokartan ero on ymmärrettävästi hämmentävää, toivottavasti onnistuimme kuitenkin selventämään eroja. Tähän aiheeseen liittyen suosittelemme myös Matt Cuttsin videovastausta kysymykseen: Kumpi on parempi: HTML sivustokartta vai XML sivustokartta?


PDF Tiedostot

Yliopistosivustoilla on usein suuri määrä akateemista sisältöä, joka voi olla esimerkiksi PDF-muodossa. Ei pidä unohtaa, että Google pystyy indeksoimaan tätä sisältöä kuten myös muita tiedostotyyppejä ja moni käyttäjä saattaakin löytää tiensä sivustolle juuri näiden tiedostojen kautta. Voikin siis olla hyvä idea lisätä lisätä tiedostoihin lähdeviitteitä ja jos mahdollista myös navigoitavaa sisältöä. www.uia.no sivustoa katsoessa, nopea haku site:-operaattoria käyttäen (huomaa myös “filytype:pdf” -operaattori) näyttää, että sivustolla on tuhansia PDF-dokumentteja. Tämä on huomattava osa sivuston indeksoidusta sisällöstä.


On hyvä muistaa, että indeksoidessaan Googlebot lukee kaiken PDF-dokumentissa olevan tiedon. Jos PDF-dokumenttiin linkittävällä sivulla ei ole olennaista tietoa, algoritmi saattaa valita mahdollisissa hakutuloksissa näkyvän katkelman itse dokumentista. Sivuston site:-hausta huomaamme, ettei suurimmalla osalla dokumenteista ole kattavaa kuvausta hakutulosten katkelmassa, eikä käyttäjä näin välttämättä pysty arvioimaan dokumentin hyödyllisyyttä hakuaiheeseen liittyen.

Site Clinic sarjassamme, olemme usein maininneet puuttuvat kuvaukset indeksoitavan sisällön yhteydessä, eikä kuvausten tärkeyttä tule aliarvioida. Kuvausten ylläpitäminen sivu- ja
dokumenttikohtaisesti voi olla aikaavievä mutta myös tärkeä tehtävä, sillä kuvauksilla on ehdoton rooli hakutuloksissa näkyvyyden ja käyttäjien kannalta .

Mainittakoon vielä yksi asia PDF-dokumentteihin ja yliopistoihin liittyen. Google Scholar, vaikkakin ehkä paremmin tunnettu englanninkielisissä maissa, indeksoi aktiivisesti akateemista sisältöä, kuten PDF-tiedostoja, luotettavista lähteistä. Google Scholar löytää jo useita Adgerin
yliopiston dokumentteja ja palvelun laajetessa hyvin kuvatut dokumentit löytyvät sieltä yhä useammin. Jos haluat lisätietoja projektista tai ottaa yhteyttä Google Scholar -tiimiin, kannattaa vierailla tieteellisten julkaisijoiden tukisivulla.


HTML-ehdotukset

Jatkaakseemme sisällönkuvauskenttien parissa, toinen Verkkovastaavan työkalujen tarjoama hyödyllinen osio on HTML-ehdotukset (navigoimalla “Diagnostiikka -> HTML-ehdotukset”). Tämä osio auttaa löytämään mahdollisia vaikutteita, jotka hidastavat tai estävät sivustosi indeksointia tai sivujesi lataamista. Erityisesti seuraavissa tilanteissa tämä osio auttaa pulmien ratkaisemisessa:
  • Otsikko-ongelmat: sivujesi title-tunnistetta mahdollisesti koskevat ongelmat, kuten puuttuvat tai toistuvat sivun otsikot.
  • Sisällönkuvausongelmat: päällekkäisiä tai muutoin pulmallisia sisällönkuvauksia koskevat mahdolliset ongelmat.
  • Sisältö, jota ei voi indeksoida: sivut, jotka sisältävät tietynlaisia interaktiivisia multimediatiedostoja, videoita, kuvia tai muuta sisältöä, jota ei voi indeksoida.
Tämä osio kannattaa tarkistaa säännöllisesti, sillä osion päivittyvä tieto on avuksi sivuston parissa työskennellessä.


Indeksointivirheet

Postin päätteeksi haluamme vielä keskustella indeksointivirheistä. Googlen Verkkovastaavan työkalut tarjoavat kattavan ja hyödyllisen katsauksen sivustosi indeksointiin liittyen ja listaavat myös mahdollisia ongelmia, kuten indeksointivirheitä, joita Googlebot on kohdannut yrittäessään liikkua sivustollasi. Ongelmana voi esimerkiksi olla, että sivustosi sivut ovat saavuttamattomissa, estetty robots.txt -tiedostoa tai muuta tapaa käyttäen tai yksinkertaisesti palauttavat 404-virheen. Syitä voi toki olla muitakin, mutta Googlen Verkkovastaavan työkalut yrittävät listata sivuston yleisimmät ongelmat ja auttaa niiden ratkaisemisessa. Kattava lista, joka sisältää sivustosi 404-virheen palauttavat sivut kuten myös muita mahdollisia indeksointivirheitä, löytyy osittain hallintapaneelin yleiskatsauksesta sekä yksityiskohtaisemmin osiosta “Diagnostiikka -> Indeksointivirheet”.

Edellisissä artikkeleissa annoimme useita vinkkejä yleisimpiin indeksointivirheisiin, 404-sivuihin, liittyen. Mainittakoon ensin, että www.uia.no standardi virhesivu antaa hyvän vaikutelman ja tuntuu käyttäjien näkökulmasta hyödylliseltä. Tämä näkyy myös alla olevasta kuvankaappauksesta, joka vastaa käyttäjien näkemää sivua kun he navigoivat olemattomaan URL-osoitteeseen, kuten esimerkiksi www.uia.no/unknown. Käyttäjälle annetaan virheeseen liittyvä selitys niin englanniksi kuin myös norjaksi. Erityisen hyödylliseksi virhesivusta tekee hakukenttä, jonka avulla käyttäjät voivat löytää etsimänsä sisällön, sekä myös sivuston täysi sivustokartta. Tämä hatunnoston arvoinen järjestely on erittäin hyödyllinen käyttäjien näkökulmasta!


Näillä vinkeillä päätämme Site Clinic -sarjamme kolmannen postin. Toivomme, että postimme ovat tuoneet mukanaan hyödyllisiä vinkkejä ja tietoa! Muistattehan, että tietoa on tarjolla valtavasti usein vain nopean haun takana! Suosittelemme aina Webmaster Central blogiamme, jota olemme myös viitanneet posteissamme. Tässä postissa mainitsimme myös YouTuben Google Webmaster Central kanavan, jota kannattaa käydä katsomassa! Olette myös aina tervetulleita postittamaan paikallisiin Verkkovastaavien foorumeihin, jotka ovat tarjolla suomeksi, ruotsiksi ja tanskaksi.

Onnea matkaan!

Kirjoittanut: Anu, Fredrik & Jonas - Search Quality -tiimi