Tarkan valintaprosessin jälkeen olemme valinneet www.pbgolv.se sivuston Site Clinic -projektimme ruotsalaisena sivustona. Jatkamme vinkkien ja lähteiden jakamista auttaaksemme verkkovastaavia parantamaan sivustoja niin heidän itsensä kuin myös käyttäjien ja hakukoneiden hyödyksi ja toivomme neuvoista olevan teille apua.

Edellisessä postissa käsittelimme seuraavia aiheita:
● monikielisten sivustojen kanssa työskentely
● robots.txt:n käyttö
● hyödyllisten 404-sivujen tärkeys
● kuinka sisällönkuvauskenttä voi auttaa sivuston näkyvyydessä
● ensisijaisuuden määrittäminen
● nofollow-määrite

Jatkamme tässä postissa vinkkien jakamista www.pbgolv.se sivustoa esimerkkinä käyttäen. Kaikki edellisen postin aiheet eivät välttämättä ole ajankohtaisia www.pbgolv.se sivustoa ajatellen, mutta käymme aluksi läpi muutaman seikan edellisen postin pohjalta.

404 Ei löydy

Edellisessä postissa käsittelimme hyödyllisten 404-sivujen (vain englanniksi) tärkeyttä. Katsoessamme keksittyä esimerkkiä, http://www.pbgolv.se/unknown, huomaamme sivuston tarjoavan jo melko hyödyllisen 404-sivun, joka tarjoaa myös mahdollisuuden navigoida takaisin sivuston etusivulle. Tämän lisäksi on toki myös mahdollista tarjota käyttäjille lisävaihtoehtoja. Pienenä vinkkinä, Google Analytics -seurantakoodin lisääminen 404-virhesivuihin (vain englanniksi) auttaa arvioimaan kyseisille sivuille päätyneiden (ja siten mahdollisesti pettyneiden) vierailijoiden määrää. Saat myös lisätietoa 404-virheen palauttavista sivuista ja niihin linkittävistä sivuista Verkkovastaavan työkalujen “Diagnostiikka”-osion kohdasta “Indeksointivirheet”.


Sisällönkuvauskentät

Jatkaaksemme edellisen postin pohjalta, mainittakoon, ettei hakutuloksissa näytettävä katkelma tule aina välttämättä sisällönkuvauskentän sisällöstä. Algoritmi voi myös valita katkelman sivun sisällöstä, jos tämä katkelma vastaa paremmin kyseistä hakua. Kuten aiemmin mainittiin, on tärkeää muistaa, että hakutulos yhdessä otsikon, katkelman ja URL-osoitteen kanssa on usein ensimmäinen sivustoosi liittyvä viite, jonka käyttäjä näkee. On siis tärkeää, että nämä tiedot ovat hyödyllisiä (vain englanniksi) ja auttavat käyttäjiä tekemään päätöksen sivustollasi vierailua ajatellen. Kannattaa myös kiinnittää huomiota alla oleviin seikkoihin:

● Johdonmukaiset ja tietoa antavat otsikot ja sisällönkuvaukset ovat hyödyllisiä. Tämä voi olla haastavaa jos sivustosi on kooltaan suuri, mutta tarjoaa myös käyttäjälle paremman mahdollisuuden saada kattava kuva sivusta ja tehdä informoidumpi päätös ennen hakutuloksen klikkaamista. Muistathan, että mikä tahansa sivustosi indeksoiduista sivuista otsikoineen ja katkelmineen saattaa päätyä hakutuloksiin. Siten on hyvä varmistaa, että nämä tiedot ovat mahdollisimman hyödyllisiä. Jotkut sivustosi katkelmista sisältävät osia sivustosi navigoinnista “1 2 3 4 5 > >>”, joka ei välttämättä ole hyödyllistä käyttäjien näkökulmasta.
● Hyödylliseen ja omaperäiseen sisällönkuvauskenttään ja katkelmaan tähtääminen auttaa niin hakukoneita kuin käyttäjiäkin.

Katsoessamme esimerkkituotesivua www.pbgolv.se sivustolta (ensimmäinen kuvankaappaus alla), huomaamme, ettei sivun lähdekoodissa (toinen kuvankaappaus alla) ole lainkaan sisällönkuvauskenttää. Kuvauksen lisäämistä tämäntyylisille tuotesivuille kannattaa harkita. Jos katsomme tätä sivua mahdollisena hakutuloksena (kolmas kuvankaappaus), huomaamme katkelman sisältävän osia sivun navigoinnista sen sijaan, että se kuvaisi sivun sisältöä, eli tässä tapauksessa kylpyammeita.
Ensisijaisuus

Ensisijaisuuden määrittäminen voi tuntua pieneltä tekijältä, mutta ajan kuluessa useammat sivustot linkittävät sivustoosi ja he saattavat käyttää eri versioita saman sisällön linkittämiseen. Ensisijaisuuden määrittäminen auttaa hakukoneita ymmärtämään, että esimerkiksi seuraavat esimerkkilinkit johtavat samaan sisältöön:
● www.pbgolv.se/index.php
● www.pbgolv.se/
● pbgolv.se/

Kuten edellisessä postissa mainittiin, yksi selvä etu on, etteivät esimerkiksi sijoitukseen vaikuttavat signaalit jakaudu monien eri sivujen kesken. Ensisijaisuuden määrittämisestä löytyy lisätietoa myös Google Webmaster Central blogilta.

Kuvien alt-teksti

Samoin kuin sisällönkuvauskentät auttavat kuvaamaan sivun sisältöä, voi kuvien alt-attribuuttia käyttää kuvaamaan kuvan sisältöä paremmin. On hyvä muistaa, että käyttäjät saattavat löytää sivustosi myös Google kuvahaun kautta. Jotkut käyttäjät suosivat visuaalista hakutapaa ja kuvahaun kehittyessä ja nostaessa suosiotaan on se myös tärkeä kanava sivuston vierailijoiden kannalta.

Katsoessamme esimerkiksi seuraavaa tuotesivua, http://www.pbgolv.se/laminat.asp, huomaamme ettei mikään sivun kuvista tällä hetkellä sisällä kuvausta kuvan esittämistä tuotteista:

Jos päädyt lisäämään kuvauksia sivustosi kuviin, kannattaa harkita tärkeimpien kuvien sisällyttämistä sivustokarttaan ja näin huomioida kuvat myös indeksointia silmällä pitäen.

Ei tärkeiden sivujen indeksoinnin esto

Sivusto ei tällä hetkellä käytä robots.txt-tiedostoa (http://www.pbgolv.se/robots.txt). Tämä on tietenkin ihan ok. Ellei robots.txt-tiedostolle ole tarvetta sivuston puolelta, ei tiedostoa tarvitse olla olemassa. Robots.txt-tiedoston puuttuminen kertoo hakukoneille, että sivusto on kokonaisuudessaan indeksoitavissa ja auki hakuroboteille, ellei sivuston sivuilla ole yksittäisiä esteitä, kuten esimerkiksi noindex-sisällönkuvauskenttää. Olemme aiemmin puhuneet robots.txt:n ja nofollow-määritteen käytöstä sekä niiden vaikutuksesta ja eroista indeksoinnin kontrolloimisessa. Noindex-sisällönkuvauskentän käyttö antaa mahdollisuuden päättää sivukohtaisesti, minkä sisällön haluat päätyvän indeksiin ja minkä et. Sivut, joiden indeksoinnin haluat mahdollisesti estää ovat ne jotka eivät tarjoa käyttäjille hyötyä tai lisäarvoa hakutuloksena, eivätkä välttämättä toimi odotetusti hakutuloksista navigoitaessa. Esimerkkinä, www.pbgolv.se sivuston kassasivu on tällä hetkellä indeksoitu, kuten site:-operaattorilla tekemämme haku kertoo. Käyttäjän navigoidessa sivustolle hakutuloksista, päätyy hän sivulle, joka ei yleensä ole sivustolla vierailijan mielessä ensimmäisenä. Vaikka tämäntyylisen sivun esto ei ole millään lailla pakollista, voi se olla harkinnan mukaan suotavaa. Noindex-sisällönkuvauskentän käytöstä löytyy lisätietoa Webmaster Central blogilta ja Verkkovastaavien Ohjekeskuksesta.

Toivomme, että tämä Site Clinic -osa toi mukanaan hyödyllisiä vinkkejä. Muistattehan, että tietoa on tarjolla valtavasti eri lähteissä ja vastaus on usein vain yhden haun takana! Suosittelemme aina lämpimästi Webmaster Central blogia, jota olemme myös viitanneet tämän postin lähteissä. Olette myös tervetulleita postittamaan Verkkovastaavien foorumeihin, jotka ovat tarjolla niin suomeksi kuin myös ruotsiksi ja tanskaksi.

Mukavaa verkkoharrastelua!

Post content