Jatkamme tilin ensimmäistä määritystä ja optimoinnin perusteita koskevien vinkkien sarjaamme. Aiemmissa artikkeleissa olemme luoneet tilin, jonka rakenne, mainokset ja avainsanat ovat tehokkaita, sekä hienosäätäneet kampanjoiden kohdistusta ja budjetteja. Tässä osiossa käsitellään kahta perustavan tärkeää asetusta: napsautuskohtaisia hintatarjouksia ja mainoksen sijoitteluja sekä niiden toimintaa koskevia esimerkkejä.

Napsautuskohtaiset hintatarjoukset

Useimmissa tapauksissa AdWords-järjestelmissä maksetaan mainonnasta silloin, kun kävijä napsauttaa mainosta. Hintatarjoustyyppi valitaan Kampanja-asetuksissa ja se voi olla joko automaattinen (järjestelmä muuttaa hintatarjouksen summaa niin, että saat mahdollisimman paljon näyttökertoja budjetillasi) tai manuaalinen (määrität hintatarjouksesi itse). Hintatarjousprosessia optimoitaessa on tärkeintä muistaa seuraavat seikat:

 • Automaattinen hintatarjousasetus on ihanteellinen silloin, kun kampanjan hienosäätämiseen ei haluta käyttää liikaa aikaa. Mutta samalla on määritettävä napsautuskohtaiselle hinnalle yläraja, jotta vältytään ikäviltä yllätyksiltä.
 • Jotkin toiminnot (esim. suunnitellut mainoksen näyttökerrat) eivät toimi automaattisten hintatarjousten kanssa.
 • Oletko kiinnostuneempi mainoksesi näyttökerroista kuin viittauksista sivustoosi? Jos olet, voit valita Google Display -verkostossa näytettäville kampanjoille maksun tuhannen näyttökerran mukaan.
 • Oletko määrittänyt tulosseurannan? Sinun kannattaa kokeilla tuloshinnan- tai tuloksenoptimointityökalua. Huomaa, että tuloshinnanoptimointityökalua voidaan käyttää myös automaattisten hintatarjousten kanssa. Tämä työkalu antaa järjestelmän hallinnoida napsautuskohtaisia hintatarjouksia 30 prosentin vaihtelualueella tulostietojen mukaan. Tämä auttaa usein alentamaan tuloshintaa.
 • Seuraa mainosten keskimääräistä sijaintia kullakin avainsanalla. Sijainti voi olla liian alhainen joidenkin sanojen kohdalla. Sinun kannattaa miettiä, ovatko tällaiset avainsanat tärkeitä sinulle. Voit aina korottaa tällaisten avainsanojen napsautuskohtaisia hintatarjouksia. Tämä korottaa mainoksen sijaintia.
 • Onko jokin tietty avainsana tehokkaampi kuin muut (korkea napsautussuhde tai tulosprosentti)? Kannattaako tämän sanan napsautuskohtaista hintatarjousta korottaa, jotta saat enemmän kävijöitä? Tehottomampien sanojen kohdalla voit alentaa hintatarjousta tai jopa keskeyttää kyseiset avainsanat.
 • Yllä mainittu neuvo koskee avainsanojen lisäksi mainoksen sijoitteluja. Ovatko näyttökerrat jossakin tietyssä verkkosivustossa tehokkaampia? Lisää tämä verkkosivusto sijoitteluksi manuaalisesti.
 • Vaikka maksatkin aina vain sen verran, että voitat kilpailijasi (yleensä vähemmän kuin asettamasi korkeimman napsautuskohtaisen hinnan), älä aseta korkeaa napsautuskohtaista hintatarjousta, jos sinulla ei ole varaa siihen. Kilpailu on usein arvaamatonta ja saattaa olla tilanteita, joissa todelliset kustannukset vastaavat suurinta määritettyä summaa, ja budjettisi loppuu nopeasti.
 • Jos huomaat, että jollakin tietyllä sanalla on vain muutamia näyttökertoja, olet ehkä määrittänyt liian alhaisen napsautuskohtaisen hintatarjouksen. Järjestelmä saattaa usein ilmoittaa, että napsautuskohtainen hintatarjouksesi on alhaisempi kuin jonkin tietyn avainsanan arvioitu ensimmäisen sivun hintatarjous. Nämä tiedot löytyvät Avainsanat-välilehdestä.


Sijoittelut

Sijoitteluilla tarkoitetaan tässä yhteydessä erilaisia alustoja, joihin mainoksia voidaan sijoittaa AdWordsissa. Saat lisätietoja mainoksen sijoitteluista ohjekeskuksesta. Tässä artikkelissa käymme läpi joitain käyttämiämme taktiikoita, joista saattaa olla hyötyä sinulle:

 • Jos mainostat ainoastaan Google-hakuverkostossa, menetät potentiaalisia asiakkaita, jotka eivät joko käytä hakukoneita tai käyttävät jotakin muuta hakukonetta kuin Googlea. Jos valitset mainosten näyttämisen sekä haku- että Display-verkostossa, varmistat laajemman yleisön (esim. Facebook.com- tai YouTube.com-sivuston käyttäjät).
 • Luomme aina erilliset kampanjat haku- ja Display-verkostoja varten. Tähän on monia syitä. Ensinnäkin hakuverkoston kampanjoiden avainsanaluettelot luodaan arvaamalla käyttäjien hakutermit mahdollisimman tarkasti. Display-verkostossa järjestelmä arvioi avainsanaluettelot yhdessä tietyn verkkosivuston aihealueen määrittämisen kanssa. Yleensä Display-verkoston mainokset ovat yleisempiä kuin hakuverkoston mainokset. On myös helpompaa arvioida mainonnan tehokkuutta, jos haku- ja Display-verkostot on eritelty eri kampanjoihin, koska kaikki parametrit (napsautussuhde, tulokset jne.) nähdään yhdellä silmäyksellä ja niitä on helpompi vertailla.
 • Jos olet valmis käyttämään hieman enemmän aikaa kampanjan hienosäätämiseen tai jos haluat varmistaa, että mainoksiasi näytetään vain osuvissa verkkosivustoissa, sinun kannattaa määrittää mainoksen sijoittelut manuaalisesti. Myös sijoittelutyökalu (Raportointi ja työkalut -välilehdessä) auttaa sinua valitsemaan oikeat verkkosivustot.
 • Jos valitset mainoksen sijoittelut automaattisesti, on erittäin tärkeää tarkistaa verkkosivustot, joissa mainoksesi on näytetty, säännöllisin väliajoin (kampanjan Verkostot-välilehdessä), ja sulkea pois ne sivustot, joiden sisältö ei ole asianmukaista tai joiden napsautussuhde on alhainen.
 • Sinun ei tarvitse huolestua siitä, että napsautussuhde on paljon alhaisempi Display-verkostossa hakuverkostoon verrattuna – tämä on täysin normaalia. Display-verkoston napsautussuhde ei myöskään vaikuta hakuverkoston tehokkuustilastoihin tai päinvastoin.
 • Jos valitse mainoksen sijoittelut manuaalisesti ja lisäät samaan aikaan myös avainsanoja, mainoksesi näytetään vain niissä sivustoissa ja niillä verkkosivuilla, jotka liittyvät avainsanoihisi. Haluatko, että mainoksesi näytetään valitsemiesi verkkosivustojen kaikilla sivuilla? Poista tässä tapauksessa kaikki avainsanat kampanjastasi.


Kampanja-asetusten perusasetukset on nyt käsitelty. Kolmen artikkelin tiedot ovat auttaneet meitä luomaan tehokkaan tilin. Seuraavassa artikkelissa käsitellään parhaita ja helpoimpia tapoja seurata kampanjan mainoksen tehokkuutta.

Kirjoittanut : Aleksei Petrov, AdWords-tiimi