Tällä viikolla haluamme nostaa esiin espanjalaisen järjestön, AIDA:n, joka on saanut Google Grants  stipendin kuudeksi kuukaudeksi.
Toivomme, että AIDA:n haastattelu auttaa ei-kaupallisia järjestöjä ymmärtämään paremmin ei-kaupallista sektoria ja verkkomediaa Espanjassa.


Voitko kuvailla AIDA:a lyhyesti?
AIDA: AIDA (Ayuda, Intercambio y Desarrollo) tarkoittaa avustusta, vaihtoa ja kehitystä, ja se on kansalaisjärjestö, joka on ollut toiminnassa vuodesta 1999 lähtien. Sen tavoitteena on kehittää ja parantaa elämänlaatua maailman köyhimmillä alueilla. AIDA julistettiin kunnallisteknisiä palveluita järjestäväksi järjestöksi vuonna 2004. AIDA:n työhön kuuluvat taloudelliset, inhimilliset ja kulttuuriset kehitysprojektit. Se tarjoaa apuaan ja palveluitaan 12 maassa Etelä-Amerikassa, Aasiassa, Lähi-Idässä ja Afrikassa. Työ tapahtuu pääasiassa yhteistyökehitysprojekteina useiden ammattitaitoisten asiantuntijoiden avustamana.


Mitkä ovat espanjalaisen kansalaisjärjestön suurimmat haasteet?
AIDA: Viime vuosina suurin haaste on ollut siirtyminen ammattisektorille. Jatkuva prosessi on tapahtunut instituutioissa, mutta siihen on myös kuulunut tarve vakuuttaa yhteiskunta ammattimaisemman toimintatavan tarpeesta.

Taloudellinen kriisi on myös merkittävä tekijä. Sen johdosta ammattimaisuus ja yhteistyö on tullut hankalammaksi, koska julkisten ja yksityisten rahojen saatavuus on vaikeutunut. On vaikeampaa ylläpitää projekteja ja kehittää niitä siten kuin alunperin on aiottu. Yleisesti se tekee järjestön tavoitteiden toteuttamisesta erittäin vaikeaa.


Mikä rooli kansalaisjärjestöillä on verkkomaailmassa?
AIDA: Meidän näkökulmastamme yhteiskunnan suuri osa käyttää verkkomediaa saadakseen tietoa kansalaisjärjestöjen työstä ja tarpeesta. Järjestöt käyttävät yhä enemmän verkkotyökaluja lisätäkseen ihmisten tietoisuutta heidän toimistaan, koska se voi olla nopeampaa, halvempaa ja tehokkaampaa kuin perinteinen media.

Kuinka Google Grants on vaikuttanut järjestöönne?
AIDA: Meidän tapauksessamme Google Grants on ollut todella merkittävä, koska se on yhdistänyt verkossa palveluamme etsivät ihmiset ja järjestömme. Palveluistamme kiinnostuneet ihmiset voivat tavoittaa meidän nopeasti ja helposti.


Kuinka kauan olette olleet mukana Google Grants -ohjelmassa ja miten kuulitte siitä?
AIDA: AIDA on ollut Google Grants -jäsen heinäkuusta 2010. Tiesimme AdWordsista, koska se on tärkeä osa verkkoviestintää ja -mainontaa. Saimme tietää Google Grants -ohjelmasta kansalaisjärjestömme vapaaehtoistyöntekijältä.

Miten AIDA on hyötynyt Google Grants -ohjelmasta?
AIDA: Google Grantsin ansiosta on ollut helpompaa löytää vapaaehtoisia ja työntekijöitä mukaan toimintaamme ja sekä tavara- ja rahalahjoitukset projekteihimme ovat lisääntyneet. Olemme myös saaneet useita yhteistyöehdotuksia, hyvää palautetta toiminnastamme ja projekteistamme ja yleisesti tietoisuus hankkeistamme on lisääntynyt.


Voitteko antaa tarkemman esimerkin siitä, kuinka Google Grants on auttanut kansalaisjärjestöänne?
AIDA: AIDA Books & More on verkkokirjasto, jonka kautta myymme yritysten tai yksityishenkilöiden lahjoittamia käytettyjä kirjoja. Kaikki kerätty raha käytetään avustusprojektiemme rahoitukseen. Google Grants -mainosten ansiosta tämän projektin lahjoitukset ovat lisääntyneet merkittävästi kuten myös yhteiskunnan yhteistoiminta sen kehittämiseksi.

Mitä muita projekteja toivoisitte saavanne Google Grantsin kautta?
AIDA: Olisi hienoa, jos Google Grants -tiimi voisi järjestää kursseja ja työpajoja kansalaisjärjestön vapaaehtoisille ja työntekijöille, jotta he saisivat lisätietoa AdWordsista ja muista Googlen tuotteista.


Suosittelisitko Google Grantsia muille kansalaisjärjestöille?
AIDA: Tottakai!Kirjoittaja: Diana Memic, Verkkomainosmyyntitiimi