Kun yritykset haluavat näkyvyyttä Googlen sponsoroiduissa linkeissä, he valitsevat yrityksen tuotteita ja palveluja koskevia avainsanoja. Kun näitä sanoja sitten haetaan hakukoneella, yrityksen mainos näkyy haun yhteydessä. Euroopassa on käyty keskustelua siitä, kuka voi käyttää tavaramerkkisuojattuja termejä avainsanoina. Olemme aina uskoneet, että käyttäjiä voi palvella parhaiten tarjoamalla heille mahdollisimman osuvia ja hyödyllisiä mainoksia. Enemmän relevanttia tietoa on parempi kuin vähemmän tietoa.

Olemme puolustaneet näkemystämme myös oikeudessa. Keväällä Euroopan unioinin tuomioistuin otti kannan, joka on pitkälti näkemyksemme mukainen. Tuomioistuimen mukaan Google ei ole loukannut tavaramerkeistä säädettyä lakia sallimalla kolmansien osapuolten käyttää tavaramerkillä suojattuja termejä avainsanoina. Mainostajat voivat laillisesti käyttää tavaramerkkisuojattuja avainsanoja siten, että heidän mainoksensa näytetään kun sanaa käytetään hakua tehtäessä.

Google on tänään päivittänyt mainonnan tavaramerkkikäytäntöään Euroopassa ja EFTA-alueella. Yritykset voivat nyt käyttää tavaramerkkisuojattuja termejä avainsanoina käyttäessään Googlen mainospalveluja Euroopassa. Jos hakua tekevä käyttäjä etsii esimerkiksi televisiovalmistajaa, hän voi nyt löytää osuvia ja hyödyllisiä mainoksia jotka viittaavat myös jälleenmyyjiin, arvosteluja tekeviin verkkosivuihin ja käytetyn tavaran myyjiin, samoin kuin muihin televisiovalmistajiin.

Uusi käytäntö astuu voimaan 14.9.2010. Muutos tuo eurooppalaisen ohjeistuksen samalle viivalle useimpien muiden maiden kanssa. Mainostajat ovat voineet käyttää tavaramerkillä suojattuja termejä Yhdysvalloissa ja Kanadassa vuodesta 2004, Britanniassa vuodesta 2008 ja useissa muissa maissa toukokuusta 2009. Voit katsoa listan maista täältä.

Tavaramerkit ovat osa päivittäistä elämäämme ja kulttuuriamme. Ne auttavat meitä tunnistamaan etsimämme tuotteet ja palvelut. Ne ovat erittäin tärkeitä yrityksille jotka markkinoivat tuotteitaan ja palveluitaan, ja kunnioitamme niitä.

Jos tavaramerkin omistaja kokee, että kolmannen osapuolen mainos Euroopassa johtaa käyttäjiä harhaan mainostettujen tuotteiden tai palveluiden alkuperästä, se voi tehdä selvityspyynnön asiasta Googlelle. Jos kyseessä oleva mainos Googlen mielestä johtaa käyttäjiä harhaan, mainoksen näyttäminen estetään.

Uskomme, että internetin käyttäjät ovat älykkäitä ihmisiä ja he osaavat useimmiten erottaa mistä mainos on peräisin ja mitä tahoa se edustaa. Periaatteenamme on aina ollut tarjota osuvia ja hyödyllisiä mainoksia. Uskomme, että uusi käytäntö vahvistaa tätä periaatetta.