Googlen sisältöverkosto tarjoaa loputtomasti verkkosivustoja, joissa AdWords-mainoksia voidaan näyttää. Voit määrittää sivut, joissa mainoksesi näkyvät, valitsemalla avainsanasi (avainsanoilla kohdistettu mainonta) tai määrittämällä verkkosivustot (sijoitteluun kohdistettu mainonta). Lisätietoja kummastakin vaihtoehdosta löytyy sarjastamme Googlen sisältöverkoston esittely.

Avainsanat ja sijoittelut voidaan valita myös mainosryhmässä, jolloin kampanjan mainoksille luodaan tietty kohde. Molempia käytetään, kun mainoksille etsitään sopivia sijainteja sisältöverkostossa.

Valitsemastasi vaihtoehdosta huolimatta on hyvä tietää, kelpaako mainoksesi tietylle sivulle ja mihin mainos sijoitetaan.

Mainoksen sijainti määritetään eri tavalla sen mukaan, käytätkö avainsanoja vai sijoittelua mainostaessasi Googlen sisältöverkostossa.

Miten avainsanoilla kohdistettujen mainosten sijainti määräytyy?

Avainsanoilla sisältösivulle kohdistetun mainoksen sijainti perustuu sisältökohtaiseen napsautuskohtaiseen hintaan ja mainosryhmän laatupisteisiin. Sisältöverkoston laatupisteet määräytyvät seuraavasti:
  • aikaisempi tehokkuus mainoksen napsautussuhteen mukaan kyseisessä sivustossa tai vastaavissa sivustoissa
  • aloitussivun laatu
  • muut vastaavuuteen liittyvät tekijät.
Hyvä sijainti sisältöverkoston verkkosivustoissa voidaan saavuttaa optimoimalla mainokset sisältöverkostoon.

Miten sijoitteluun kohdistettujen mainosten sijainti määräytyy?

Monissa sijoitteluun kohdistetuissa kampanjoissa käytetään tuhannen näyttökerran hinnoittelumallia (tuhannen näyttökerran kulut) brändi- tai tuotetietoisuuden lisäämiseksi napsautussuhteen tai tuloksen lisäämisen sijaan. Tästä syystä laatupisteet perustuvat vain aloitussivun laatuun. Napsautussuhteella ja mainostekstin osuvuudella ei ole vaikutusta.

Sijoitteluun kohdistettujen tuhannen näyttökerran hintaa käyttävien mainosten sijainti voidaan saavuttaa parantamalla aloitussivun laatua.

Sijoitteluun kohdistetut mainokset voidaan sijoittaa myös napsautuskohtaisten hintojen avulla. Tällöin mainoksen sijoitus ei määräydy yksistään aloitussivun laadun perusteella, vaan myös hintatarjous ja napsautussuhde huomioidaan.

Kilpailevatko sijoitteluun kohdistetut mainokset avainsanoilla kohdistettujen mainosten kanssa?

Vastaus on, kyllä. Sijoitteluun kohdistetut ja avainsanoilla kohdistetut mainokset kilpailevat keskenään sijoitteluista sisältösivuilla mainoksen sijoituksen perusteella. Jos sijoitteluun kohdistetun mainoksen sijoitus on korkeampi kuin kaikkien kilpailevien avainsanoilla kohdistettujen mainosten sijoitusarvo, vain sijoitteluun kohdistettu mainos näytetään asianmukaisessa mainostilassa.

Lisätietoja sisältöverkostosta löytyy AdWords-ohjeista.