Nykymaailmassa olemme aina yhteydessä internetiin ja kuluttajat odottavat löytävänsä haluamansa tiedot juuri silloin, kun he niitä tarvitsevat – erityisesti ollessaan liikkeellä. Tiedämme heidän ajattelevan näin selatessaan verkkoa mobiililaitteella, joten halusimme perehtyä tarkemmin siihen, mitä he tällöin odottavat sivustoilta ja miten he kokemuksiinsa reagoivat. Oli erittäin kiinnostavaa huomata, että 61 % ihmisistä kertoi siirtyvänsä nopeasti toiseen sivustoon, jos he eivät löydä etsimäänsä välittömästi mobiilisivustosta. Eli jos sinulla ei ole mobiililaitteille sopivaa sivustoa, ajat käyttäjiä kilpailijoidesi syliin. Itse asiassa 67 % käyttäjistä ostaa todennäköisemmin mobiililaitteille sopivalta sivustolta, joten jos tämä sivusto ei ole sinun, menetät suuren mahdollisuuden.

Tutustu näihin ja muihin Googlen What Users Want From Their Mobile Experience Today -tutkimuksen havaintoihin (tutkimuksen toteuttivat riippumattomat markkinatutkimusyritykset Sterling Research ja Smith Geiger). Raporttia varten haastateltiin vuoden 2012 heinäkuussa 1 088 yhdysvaltalaista aikuista, jotka käyttävät internetiä älypuhelimella.

Ongelma on iso, mutta niin myös sen tarjoama mahdollisuus
75 % käyttäjistä käyttää mieluummin mobiililaitteille sopivaa sivustoa, mutta jopa 97 % kuluttajista kertoi törmänneensä sivustoihin, joita selvästi ei ole suunniteltu mobiililaitteita varten. Toisin sanoen lähes kaikki käyttäjät ovat kohdanneet huonoja mobiilisivustoja, vaikka he aktiivisesti etsivät korkealaatuisia mobiilikokemuksia. Tämä on sekä suuri ongelma että suuri mahdollisuus yhtiöille, jotka haluavat herättää mobiilikäyttäjien huomion.

Mobiililaitteille sopivan sivuston puute auttaa kilpailijoitasi
Hyvä mobiilikokemus on koko ajan tärkeämpi ja käyttäjät jatkavat mobiililaitteille sopivan sivuston etsimistä, kunnes he löytävät sellaisen. Tämä merkitsee sitä, että on kilpailijoidesi etu, jos sivustosi ei tätä pysty tarjoamaan (ja päinvastoin):

  • 79 % palaa etsimään toista sivustoa. 
  • 61 % käyttäjistä kertoi siirtyvänsä nopeasti toiseen sivustoon, jos he eivät välittömästi löydä etsimäänsä mobiilisivustosta. 
  • 50 % ihmisistä kertoi käyttävänsä yritystä harvemmin, jos tämän verkkosivusto ei ole sopiva mobiililaitteille, vaikka pitäisivätkin yrityksestä. 

Mobiililaitteille sopivat sivustot tekevät käyttäjistä asiakkaita
Nopein reitti mobiiliasiakkaiden saamiseksi on mobiililaitteille sopiva sivusto. Jos sivustosi tarjoaa hyvän mobiilikokemuksen, käyttäjät ostavat todennäköisemmin.

  • Mobiililaitteille sopivalla sivustolla käytyään 74 % ihmisistä sanoi todennäköisemmin palaavansa kyseiselle sivustolla. 
  • 67 % mobiililaitteiden käyttäjistä kertoi ostavansa todennäköisemmin sivuston tuotteen tai palvelun käydessään mobiililaitteille sopivassa sivustossa. 

Mobiililaitteille sopimattomat sivustot voivat vahingoittaa yrityksen mainetta
Huono mobiilikokemus voi maksaa yritykselle enemmän kuin ainoastaan yhden kaupan. Sivusto, jota ei ole suunniteltu käytettäväksi mobiililaitteella, voi jopa turhauttaa käyttäjät. Tutkimuksessa havaittiin:

  • 48 % käyttäjistä kertoi turhautuvansa ja ärsyyntyvänsä joutuessaan mobiililaitteisiin sopimattomaan sivustoon. 
  • 36 % tunsi tuhlanneensa aikaansa käydessään näissä sivustoissa. 

Nämä negatiiviset tuntemukset siirtyvät kuluttajien tuntemuksiin kyseisten sivustojen taustalle olevia yrityksiä kohtaan. Jos näin käy, maineesi on vaakalaudalla. Se taas voi johtaa vielä suurempaan myynnin menetykseen:

  • 52 % käyttäjistä kertoi, että huonon mobiilikokemuksen jälkeen oli epätodennäköisempää, että he olisivat vuorovaikutuksessa yhtiön kanssa. 
  • 48 % kertoi, että heidän älypuhelimissaan huonosti toimiva sivusto antoi heille tunteen, ettei kauppojen tekeminen heidän kanssaan kiinnostanut yritystä. 

Muista nämä
Tutkimus vahvistaa, mitä olemme aina epäilleetkin: mobiilikäyttäjät etsivät ja käyttävät aktiivisesti mobiililaitteille sopivia sivustoja. Samalla se myös muistuttaa meitä siitä, kuinka nopeasti käyttäjien mielipiteet yhtiöistä voivat muovautua mobiilisivuston tarjoaman kokemuksen perusteella. Hyvän mobiilisivuston merkitys ei tule esille ainoastaan muutamissa lisäkaupoissa, vaan se on kriittinen osa vahvan tuotemerkin ja kestävien asiakassuhteiden rakentamista.

Lisätietoja tutkimuksestamme:
Tukea mobiililaitteisiin sopivan sivuston luomiseen on osoitteessa howtogomo.com.

 Tekijä: Masha Fisch, Googlen mobiilimainosten markkinointi