Kun julkaisimme tarkennetun aluekohdistuksen maaliskuussa 2011, otimme ensimmäisen askeleen tarjotaksemme sinulle enemmän hallintaa mainostesi maantieteelliseen kohdistukseen. Otamme mainostajien palautteen perusteella käyttöön neljä lisäparannusta, jotka selventävät ja tehostavat aluekohdistusvaihtoehtoja. Ohessa on kuvaus siitä, mikä muuttuu.


Aluekohdistus on nyt helpompi ymmärtää.

Olemme muotoilleet vaihtoehdot uudelleen niiden selventämiseksi. Tarkennettu aluekohdistusvaihtoehto näytti ennen seuraavalta:

 

Tältä se näyttää nyt:


Aluekohdistuksen parempi hallinta Display-verkostossa.

Aiemmin ainoa Google Display -verkoston mainoksia koskeva aluekohdistussignaali oli käyttäjän todennäköinen fyysinen sijainti. Nyt voidaan käyttää sivun sisällöstä poimittua sijaintia ja todennäköistä fyysistä sijaintia, joten tarkennettu aluekohdistus on ensimmäistä kertaa käytettävissä Display-verkostossa. Oletuksena mainoksia näytetään kohdealueella oleville tai sitä koskevia sivuja tarkasteleville ihmisille, mutta voit muokata tätä asetusta milloin tahansa.

Oletetaan, että Helsingissä oleva asiakas suunnittelee matkaa Bergeniin Norjaan ja tarkastelee sivustoja siitä, mitä hauskaa tehdä Bergenissä. Bergeniläinen vuonoristeilyjä järjestävä palvelu haluaisi näyttää tarjouksiaan koskevia mainoksia tällaiselle käyttäjälle. Vastaavasti lentoyhtiö haluaisi mainostaa lentopalvelujaan tälle käyttäjälle. Uudet kohdistuksen parannukset tarjoavat risteilypalvelulle ja lentoyhtiölle tämän mahdollisuuden, koska sekä Bergeniin kohdistettu vuonoristeilyjen mainos että Helsinkiin kohdistettu Helsingistä lähtevien lentojen mainos voivat nyt näkyä samalla sivulla.

Monissa tilanteissa emme käytä sijaintia mainoksen kohdistamiseen. Esimerkiksi Bergeniä koskevia uutisia lukeva käyttäjä ei välttämättä ole kiinnostunut Bergenin risteilyistä. Tästä syystä otamme nyt sijaintisignaalin huomioon vain rajoitettujen sivujen perusteella, kun uskomme, että se voi olla hyödyllistä. Saat käsityksen mainoksesi näyttävistä sivustoista sijoitteluraportista ja sijainneista maantieteellisestä raportista.

Huomaa, että kaikki Display-verkostoon kohdistavat kampanjat käyttävät automaattisesti oletusvaihtoehtoa eli kohdistamista kohdealueella oleviin, sitä hakeviin tai sitä koskevia sivuja tarkasteleviin ihmisiin. Tämä voi johtaa hienoiseen nousuun kampanjasi kävijämäärässä, kun ihmiset tarkastelevat kohdealuettasi koskevia sivuja. Jos haluat sulkea tällaisen liikenteen pois, voit valita Kohdealueellani olevat ihmiset sijainnin lisäasetuksissa.


Näytä mainoksia fyysisessä sijainnissa oleville ihmisille poikkeuksetta.

Aiemmin jos valitsit Kohdista fyysisen sijainnin mukaan, mainoksesi näkyi kohdealueellasi oleville ihmisille, kunhan he eivät vain hakeneet jotakin eri sijaintiin liittyvää. Nyt jos valitset Kohdealueellani olevat ihmiset, mainoksesi näkyy kohdealueella oleville ihmisille poikkeuksetta.

Oletetaan, että sinulla on lentoyhtiö, joka käyttää fyysistä aluekohdistusta Helsingissä olevien ja Bergeniin lentoja etsivien asiakkaiden tavoittamiseksi. Mainosryhmässäsi on avainsana "lentoja Bergeniin". Aiemmin mainoksesi ei olisi näkynyt potentiaalisille asiakkaille Helsingissä, jotka hakivat lentoja Bergeniin, koska hakutermi osoitti heidän olevan kiinnostuneita Bergenistä. Uudella Kohdealueellani olevat ihmiset -asetuksella lentoyhtiö voi nyt tavoittaa Helsingissä olevia asiakkaita, jotka hakevat lentoja Bergeniin.


Vältä helpommin näyttökerrat poissuljetuilta alueilta.

Olemme muuttaneet myös tarkennettuja sijainnin poissulkemistapoja. Aiemmin oletuksena oli vähiten rajoittava vaihtoehto Sulje pois vain fyysisen sijainnin mukaan. Olemme mainostajien palautteen perusteella muotoilleet poissulkemisvaihtoehdot uudelleen ja muuttaneet oletukseksi rajoittavamman vaihtoehdon Poissuljetulla alueellani olevat, sitä hakevat tai sitä koskevia sivuja tarkastelevat ihmiset. Näin voit välttyä saamasta näyttökertoja, jotka liittyvät poissulkemiisi alueisiin riippumatta siitä, sijaitsevatko asiakkaasi näillä alueilla tai ovatko he kiinnostuneita niistä.

Aiemmin se näytti seuraavalta:


Nyt se näyttää tältä:


Nyt esimerkiksi Tampereen sulkeminen pois tarkoittaa oletuksena, että mainoksesi ei näy Tampereella oleville asiakkaille tai Tampereen ulkopuolella oleville asiakkaille, joiden haut sisältävät termin Tampere.

Tämä muutos vaikuttaa vain äskettäin luotuihin kampanjoihin. Sillä ei ole vaikutusta olemassa oleviin kampanjoihin.

Muista, että tarkennettu aluekohdistus voi rajoittaa mainostesi näkymistä, joten se ei sovi kaikkiin mainontatavoitteisiin.

Lisätietoja tarkennetusta aluekohdistuksesta tai asetusten muuttamisesta on ohjekeskuksessa. Jos käytät AdWords Editoria, tietoja näiden muutosten vaikutuksista on AdWords Editorin ohjekeskuksessa.

Kirjoittanut Smita Hashim, Group Product Manager Local Ads