Kokeiluiden hyödyllisyys riippuu täysin niiden tuottamista tuloksista. Jos käytät AdWords-kampanjakokeiluja esimerkiksi avainsanoja, hintatarjouksia, sijoitteluja, mainosryhmiä ja mainoksia koskevissa kokeiluissa, olet varmasti tyytyväinen kuullessasi, että nyt tulosten arvioiminen on entistä helpompaa AdWordsin uuden raportin avulla.

AdWords-kampanjakokeilut-raportit ovat nyt niiden monien raporttien joukossa, joita voit suorittaa Kampanjat-välilehdessä (tai sovellusliittymän kautta). Kun suoritat raportin, joka on ryhmitelty "kokeilun" mukaan, näet vertailu- ja kokeilujakaumien tehokkuuden rinnakkain. Lisäksi näet muuttujien erojen tilastollisen merkityksen. Kun saat tarkkoja tietoja kokeilun tehokkuudesta, saat entistä helpommin selville, oletko valmis hyväksymään muutokset kokonaan, poistamaan ne vai jatkamaan kokeilua. Raportit toimivat myös tärkeänä kokeilujen tulosten arkistona, sillä aiempia kokeilutietoja ei näytetä, kun muutokset on hyväksytty tai poistettu.


AdWords-kampanjakokeilut antavat arvokasta reaaliaikaista tietoa siitä, miten kampanjamuutokset vaikuttavat tiliin. Jokainen kokeilu on arvokas riippumatta siitä, tuleeko tiliin tehdä huomattavia muutoksia vai toimiiko tili hyvin. Saat lisätietoja AdWords-kampanjakokeiluista katsomalla videosarjan YouTubessa tai käymällä AdWords-ohjekeskuksessa. Mitä vielä odotat? Paikoillenne, valmiit, kokeile!

Kirjoittanut: Alexandra Kenin, Product Marketing Manager