Raporttikeskuksen nykyinen muoto poistetaan pian käytöstä. Tässä viestisarjassa tutustutaan käytettävissä oleviin raportteihin ja tietojen tarkastelemiseen Kampanjat-välilehdessä. Ensin tutustuttiin suodatustoimintoihin ja sitten kuvailtiin hakuraportteja.

Tässä osiossa keskitytään mainoksiin, mainostekstin tehokkuuden arvioimiseen ja muutamiin tärkeisiin asetuksiin, joilla voi olla merkittävä vaikutus tuloksiisi.

Jatkuvan testaamisen merkitys
Huolellisimminkin laaditut avainsanaluettelot ovat hyödyttömiä, jos tarjontaa ei pystytä kuvailemaan käyttäjille oikein. 25 merkin mittaiselle otsikkoriville ja kahdelle 35 merkin mittaiselle mainostekstiriville ei mahdu yksityiskohtaista kuvausta tuotteiden tai palveluiden eduista.

Näiden rajoitusten pitäisi rohkaista kaikkia mainostajia korostamaan yhtä tai kahta tärkeintä ominaisuutta ja saamaan tuotteensa erottumaan kilpailijoiden tuotteista.

Aloittelijat jättävät usein väliin mahdollisuuden lisätä mainosryhmään eli avainsanaluetteloon useampia mainostekstejä. Mitä hyötyä tästä olisi heille? Ensinnäkin, kun käyttäjä tekee useita hakuja samalla ilmauksella ja näkee saman mainostekstin toisen ja kolmannen kerran, hän saattaa jättää mainoksen kokonaan huomioimatta. Toisaalta jotkut käyttäjät saattavat pitää ilmaisen toimituksen lupausta houkuttelevampana, kun taas toiset käyttäjät napsauttavat ennemmin tekstiä tai kuvaa, jossa luvataan 10 tai 20 prosentin alennus tilatuista tuotteista.

Hakulausekkeita analysoitaessa yritetään tunnistaa käyttäjien hakutottumukset (asiat, joita he etsivät). Useita mainostekstejä voidaan käyttää samalla tavalla niiden tekstimuunnelmien ja avainsanojen tunnistamiseen, jotka herättävät käyttäjien huomion tehokkaimmin.

Kun luodaan uusi mainosryhmä, on yleensä hyvä idea luoda kaksi tai kolme versiota samasta mainoksesta ja analysoida kunkin version tehokkuus kahden tai kolmen viikon tai jopa kuukauden testiajanjakson jälkeen. Analysoimisen jälkeen voidaan poistaa käytöstä ne tekstit, jotka suoriutuivat heikoimmin, ja korvata ne uusilla teksteillä, jotka kilpailevat todistetusti tehokkaiden muunnelmien kanssa seuraavan testiajanjakson ajan.

Tehokkuuden analysoiminen
Kun aikaisemmin haluttiin yksityiskohtaisia tietoja mainoksista, käytettiin Mainoksen tehokkuus -raporttia. Viime vuonna käyttöön otetussa AdWords-käyttöliittymässä on ollut mahdollista seurata kaikkia tärkeitä tietoja käymättä Raporttikeskuksessa.


Napsauta kampanjaa tai mainosryhmää vasemmanpuoleisessa liikkumispaneelissa ja valitse Mainokset-välilehti, jossa näkyvät kaikki tietyn ajanjakson tilastotiedot.

Raporttikeskuksessa oli mahdollista valita mainokset (teksti-, kuva- tai mobiilimainokset) sekä raporttiin sisällytettävät tulostyypit.
Tällainen suodatustoiminto on käytettävissä myös uudessa käyttöliittymässä. Voit käyttää suodatusta napsauttamalla Suodatin-painiketta:


Mihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota?
Analysoimisen aikana kannattaa aina kiinnittää erityistä huomiota % näytetty -sarakkeeseen. Tässä sarakkeessa näkyy mainosryhmään kuuluvien mainosten näyttökertojen prosenttiosuus.

Se, mikä mainos haun aikana näytetään, riippuu useista eri tekijöistä. Järjestelmä analysoi ensinnäkin avainsanojen, mainostekstin ja aloitussivun (sen sivun, jonka käyttäjä näkee mainosta napsautettuaan) välisen yhteyden. Sellaisia mainosversioita, joissa vältellään avainsanaluettelossa esiintyvien sanojen käyttämistä, näytetään todennäköisesti harvemmin niiden heikon laadun takia.

Toinen tärkeä tekijä on mainosten vuorottelun nykyinen määritys. Mainosten vuorottelu on kampanjatason asetus, joka määrittää, näytetäänkö mainosryhmän sisällä se mainosversio, jonka napsautussuhde on korkein tai jolla on korkeimmat laatupisteet (tämä on Optimoi-vaihtoehto), vai kaikkia muunnelmia suunnilleen yhtä monta kertaa (tämä on Kierrätä-vaihtoehto). Napsauta kampanjaa liikkumispaneelissa ja valitse Asetukset-välilehti. Mainosten vuorottelu voidaan määrittää tämän välilehden Lisäasetukset-alueella.


On tärkeää huomata, että Kierrätä-vaihtoehdon valitseminen ei tarkoita sitä, että kaikkia mainosryhmän mainoksia näytettäisiin yhtä monta kertaa tietyn ajanjakson aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikilla mainoksilla on yhtä hyvät mahdollisuudet mainoshuutokaupassa ja että järjestelmä ei suosi mainoksia, joiden napsautussuhde on aikaisemmin ollut korkeampi.

Kun valitset Kierrätä-vaihtoehdon, mainosversio, jonka teksti ja tehokkuus ovat heikkoja, saattavat vähentää tuloksia.

Näiden asetusten käyttämisestä on olemassa useita eri mielipiteitä, mutta minun henkilökohtainen mielipiteeni on se, että Kierrätä-vaihtoehtoa kannattaa kokeilla alkuvaiheessa. Oman kokemukseni mukaan mainoksia näytetään suunnilleen yhtä monta kertaa, ja tämä taas tarkoittaa sitä, että tuloksia voidaan vertailla, koska kaikilla mainoksilla on yhtä hyvät mahdollisuudet menestyä.

Myös omien tavoitteiden kannalta sopivat tiedot kannattaa analysoida huolellisesti, ja näitä tietoja kannattaa käyttää käytettäviä ja käytöstä poistettavia mainosversioita valikoitaessa. Mainos, jolla on vaikuttava napsautussuhde, saattaa usein kerätä vähemmän tuloksia:


Kotitehtävänä voitte tutustua tämän sarjan ensimmäisessä osiossa esiteltyyn suodatustoimintoon uudelleen ja luoda tallennetun suodattimen, joka näyttää ainoastaan hylätyt mainokset.