AdWordsin raporttikeskuksen nykyiset raportointiominaisuudet poistetaan käytöstä. Tämä johtuu siitä, että useat raportit ja kyselyt ovat käytettävissä täysin uudistetussa käyttöliittymässä, joka otettiin käyttöön viime vuonna. Raportteja voidaan käyttää nopeammin suoraan Kampanjanhallinta-välilehdissä. Raporteissa on myös tilastotietojen ja tulosten analysointitoimintoja. Joissakin raporteista voidaan tehdä muutoksia suoraan niin, että käyttäjän ei tarvitse siirtyä raportointi- ja kampanjavälilehtien välillä.

Päätavoitteet

Ennen kuin tutustumme tarkemmin uudistettuihin raportointiominaisuuksiin, meidän täytyy ymmärtää eri tavat analysoida tietoja sekä tulkita numeroita ja prosenttiosuuksia. Haluan korostaa, että ei ole olemassa mitään "AdWords-salaisuuksia" tai "salaista AdWords-strategiaa". AdWords-mainostajien on aina pyrittävä luomaan sellaisia kampanjoita, joiden avulla voidaan saavuttaa tavoitteita. 0,50 euron suuruinen avainsanan napsautuskohtainen hinta voi joskus olla hyväksyttävä, kun taas toisissa tilanteissa jopa 0,1 euroa voi olla liikaa. Tämän päätelmän tekeminen edellyttää tuotteen, palvelun ja verkkosivuston tuntemista. Jos tavoitteita ei aseteta, kustannukset saattavat kasvaa tuottamatta mitään etuja. Tässä tapauksessa saatetaan päätellä virheellisesti, että AdWords-järjestelmä on pelkkä rahareikä.

Millaisia tavoitteita meillä voisi olla? (muutamia esimerkkejä)

  • Mahdollisimman paljon näyttökertoja, jotta tuotemerkistä tai verkkosivustosta tulee mahdollisimman tunnettu. Tässä tapauksessa mainoksen napsautusten määrällä ei ole väliä. Tärkeintä on mainoksen nähneiden käyttäjien määrä.
  • Mahdollisimman suurien kävijämäärien houkutteleminen verkkosivustoon, sen osaan tai mikrosivustoon. Tämä tarkoittaa uusien kävijöiden houkuttelemista.
  • Käyttäjien motivoiminen suorittamaan toimenpiteitä verkkosivustossa: tämä voi tarkoittaa uutiskirjeen tilaamista, tapahtumaan ilmoittautumista tai jopa tuotteiden myymistä, tilaamista jne.

Ensimmäisessä tapauksessa yritetään saavuttaa mahdollisimman suuri määrä näyttökertoja, toisessa tapauksessa pyritään parantamaan napsautussuhdetta ja viimeisessä tapauksessa pyritään parantamaan verkkosivuston liikenteen laatua niin, että tulojen ja mainontakulujen välinen saldo on positiivinen ja voidaan sanoa: mainos maksaa itse itsensä.

On selvää, että silloin, kun asetetaan tavoitteet, valitaan myös tärkeät numerot ja menetelmät, joiden avulla niitä seurataan.

Riippumatta siitä, miten paljon rahaa järjestelmässä käytetään tai miten hyvin avainsanat on ryhmitelty, on aina tärkeää tarkistaa tulokset säännöllisin väliajoin. Kunkin ajanjakson tilastotiedot on analysoitava, jotta voidaan päättää, suoriutuvatko kampanjat tai mainokset tavoitteiden mukaisesti.
Tarkastellaan seuraavaksi sitä, miten raporttikeskuksen tietyt osat ovat muuttuneet.

Suodattimet, näytettävät sarakkeet

Alla näkyvä kuva on varmasti tuttu niille, jotka ovat jo käyttäneet joitakin Raporttikeskuksen osioita:


Yllä olevassa kuvassa näkyvät suodatusvaihtoehdot olivat käytettävissä uudessa kampanjan hallinnan käyttöliittymässä. Katsotaan näiden vaihtoehtojen sijaintia ja toimintaa nyt, kun ne on poistettu Raporttikeskuksen tutustu ympäristöstä.

Ajanjakso-suodatin löytyy käyttöliittymän oikeasta ylänurkasta. Tähän suodattimeen on äskettäin lisätty uusia vaihtoehtoja. Voit nyt tarkastella viimeisten 14 päivän tuloksia. Suodattimesta löytyy myös sopiva vaihtoehto niille, jotka mainostavat sellaisissa maissa, joissa viikko alkaa maanantaista, sekä niille, jotka mainostavat sellaisissa maissa, joissa viikko alkaa sunnuntaista. Voit myös määrittää muokatun ajanjakson.


Käytä suodatinta tuloksissa -osio voidaan myös korvata, jos luodaan suodatin tai useita suodattimia napsauttamalla Kampanjat-välilehden Suodatin-painiketta.


Uudessa suodatinnäkymässä voidaan myös tallentaa suodattimia. Tällä tavalla monimutkaisempia suodattimia ei tarvitse luoda uudelleen. Riittää, että suodattimet määritetään ja tallennetaan kerran. Seuraavalla kerralla aikaisemmin tallennetut suodattimet voidaan ottaa käyttöön helposti Suodatin-painiketta napsauttamalla.


Kampanjoita ja mainosryhmiä voidaan suodattaa kahdella tavalla: Kampanjat-välilehden vasemmalla puolella on laajentuva ja lukittava liikkumispaneeli, joka helpottaa kampanjoiden ja mainosryhmien välillä liikkumista.

Toinen vaihtoehto on aiemmin kuvaillun suodatinnäkymän käyttäminen: suodatinnäkymän avulla voidaan valita useita mainosryhmiä jopa useista eri kampanjoista sen mukaan, onko näkymään avattu kaikki verkkokampanjat vai joku tietty kampanja:Yksittäisissä raporteissa voidaan valita näkymään useita tietosarakkeita Sarakkeiden valitseminen -paneelissa. Uudessa käyttöliittymässä Suodatin-painikkeen vieressä on Sarakkeet-painike, jonka avulla voidaan tarkastella useita erilaisia tällä hetkellä näkyviä avainsanoja tai mainoksia koskevia tilastotietoja.

Näet esimerkiksi niiden näyttökertojen prosenttimäärän, jolloin mainos käynnistettiin. Näet myös, kuinka monta kelpaamatonta (ja näin ollen veloittamatonta) napsautusta järjestelmä on rekisteröinyt tietyn viikon aikana.

Sinun kannattaa tarkistaa kussakin välilehdessä käytettävissä olevat sarakkeet, koska laskentataulukoissa näytetään oletuksena vain tärkeimmät tiedot.

Kotitehtävänä voitte etsiä välilehden, jossa voidaan ottaa käyttöön Arvioitu ensimmäisen sivun hinta -sarake.

Seuraavien viikkojen aikana tutustutaan erilaisiin raportteihin. Kerromme, miten raportit löytyivät aiemmin Raporttikeskuksesta ja miten niiden käyttöä voidaan jatkaa Raporttikeskuksen käytöstä poistamisen jälkeen.

Kirjoittaja: Gabor Petlyanszki, Google AdWords Team