Tämä on ensimmäinen kolmesta tekstistä, jotka koskevat liiketoiminnan kansainvälistämistä. Missä vaiheessa liiketoimintaa kannattaa laajentaa kansainväliselle tasolle? Vastaamme tähän kysymykseen kuvitteellisen esimerkin avulla.

Katrina on suomalainen huonekalusuunnittelija, jonka huonekaluja on myyty aika menestyksekkäästi Suomessa ja Ruotsissa. Hän on hoitanut mainontatarpeensa Google AdWordsin avulla. Viime aikoina hänen myyntinsä on kuitenkin vähentynyt laman takia. Katrina alkaa miettiä, voisiko hän kasvattaa myyntiään myymällä enemmän tuotteita ulkomaille. Jotkut hänen skandinavialaiset kilpailijansa ovat jo menestyneet aika hyvin maailmanlaajuisesti, mutta Katrinan tuotteiden markkinat ovat kapeammat, koska hän käyttää kierrätettyjä materiaaleja. Onko olemassa työkalu, jonka avulla Katrina voisi selvittää, millä muilla Euroopan markkinoilla on kysyntää hänen tuotteilleen?

Katrina päättää tarkistaa asian Google-hakutilastojen avulla. Google-hakutilastojen avulla Katrina näkee hakutulosten määrät eri aikoina ja eri alueilla. Katrina löytää parempia tuloksia yksinkertaisella termillä "designhuonekalut" kuin tarkalla kyselyllä "ekologiset designhuonekalut". Hän kääntää termit ja vertailee muutamia suurempia Euroopan maita, kuten Ranskaa, Saksaa, Espanjaa, Italiaa ja Alankomaita. Hän ei tee hakuja Isossa-Britanniassa tai Irlannissa, koska hän ei pysty toimittamaan huonekaluja merentakaisille alueille.

Maita vertaillessaan hän huomaa, että hakutermin "designhuonekalut" hakumäärä oli suurin Alankomaissa (61 hakua vuodesta 2004 tähän päivään). Saksa on toisella sijalla 57 haun keskimääräisellä hakumäärällä. Arvot 61 ja 57 ovat 100 haun enimmäismäärään perustuvia keskiarvoja. Kaavio osoittaa myös nousevan trendin Alankomaissa. Hakuja on tehty eniten vuoden 2010 tammikuussa. Katrina on tyytyväinen, että työkalun tiedot vahvistavat hänen oman käsityksensä Saksan ja Hollannin markkinoista.


Katrina tutkii verkkosivustonsa Google Analytics -tietoja tarkemmin näiden tietojen valossa. Google Analyticsin Kävijät-osion kartan peittokuva -raportti näyttää eri maiden kävijät, jotka ovat kiinnostuneita tuotteestasi. Koska Katrinan verkkosivusto on olemassa sekä suomeksi että englanniksi, hän tietää, että myös muita kieliä kuin suomea puhuvat käyttäjät pystyvät käyttämään sivustoa. Tarkistaessaan Alankomaiden ja Saksan kartan peittokuva -tiedot Katrina huomaa, että hänen sivustossaan kävi 75 saksalaista ja 28 hollantilaista viime kuussa. Muut hänen sivustostaan kiinnostuneet kansainväliset kävijät olivat Irlannista, Intiasta ja Isosta-Britanniasta. Katrina ei tällä hetkellä pysty laajentamaan liiketoimintaansa merentakaisille markkinoille, kuten Isoon-Britanniaan, mutta hän on iloinen siitä, että hänen tuotteistaan ollaan kiinnostuneita muuallakin kuin Manner-Euroopassa. Katrina tarkistaa myös Saksan välittömän poistumisprosentin tarkistaakseen, tutkivatko kävijät hänen tuotteitaan tarkemmin vai poistuivatko he sivustosta etusivulla käynnin jälkeen. Alankomaiden välitön poistumisprosentti on 4 prosenttia, mikä on erittäin alhainen välitön poistumisprosentti. Tämä tarkoittaa myös sitä, että 72 kävijää 75 kävijästä kiinnostui tarpeeksi tutkiakseen etusivun lisäksi muitakin sivuja.

Seuraavaksi Katrina käyttää Googlen vientityökalua. Vientityökalu on maksuton työkalu, jonka avulla käyttäjät voivat tutkia hakujen määriä ja napsautuskohtaisia hintoja maailmanlaajuisesti. Katrina lisää työkaluun kotimaansa, maansa ensisijaisen kielen, suomenkielisen termin "huonekalut" ja vientialueensa eli Euroopan. Vientityökalu on kätevä Googlen avainsanatyökalun, Google-kääntäjä-työkalun ja kävijämäärien arviointityökalun yhdistelmä. Vasemmalla puolella olevat, mahdollisuudet osoittavat tulostiedot näyttävät suurimman kasvualueen, joka on tässä tapauksessa Saksa. Tämä työkalu poikkeaa Google-hakutilastoista siinä mielessä, että tämä työkalu keskittyy suhteellisen lyhyeen 30 päivän aikaväliin. Työkalu toimii parhaiten silloin, kun käytetään yleisempiä hakutermejä, joten Katrina valitsi hakutermin "designhuonekalut" sijasta termin "huonekalut".


Katrina huomaa myös nopeasti, että suositellut napsautuskohtaiset hintatarjoukset ovat aika paljon korkeampia Saksassa kuin hänen kotimaassaan. Tämä on loogista, koska Saksassa on todennäköisesti enemmän AdWordsin avulla mainostavia huonekaluyrityksiä kuin Suomessa. Katrina on nyt tehnyt alustavat tutkimukset, jotka auttavat häntä päättämään, mille markkinoille hänen kannattaa viedä tuotteitaan. Seuraavaksi Katrina tutkii, mitä käytännön toimia liiketoiminnan laajentaminen näihin maihin edellyttää.

Muista seurata tätä blogia. Esittelemme pian tämän kolmiosaisen liiketoiminnan kansainvälistämistä koskevan sarjan toisen osan.