Tämänpäiväisessä uuden käyttöliittymän torstait-viestissämme käymme lävitse usein kysyttyjä kysymyksiä.

Miten avainsanoja poistetaan?

Poista avainsana valitsemalla sen valintaruutu ja napsauttamalla taulukon yläosassa Vaihda tila ‑valikkoa. Valikossa on vaihtoehto myös poistamiselle.

Mainokseni odottaa tarkistusta. Mitä se tarkoittaa?

Kun mainos odottaa tarkistusta, se voidaan näyttää Googlen hakusivuilla, mutta mainostasi ei näytetä hakukumppaneiden tai sisältöverkoston sijoitteluissa, ennen kuin olemme tarkistaneet ja hyväksyneet sen. Aina kun lähetät uusia mainoksia tai muutat mainoksia, ne lähetetään automaattisesti tarkistettaviksi. Edellisessä käyttöliittymässä mainokset tarkistettiin ja hyväksyttiin samalla tavalla, mutta tiedot eivät olleet näkyvissä. Uudessa käyttöliittymässä päätimme näyttää enemmän tietoja hyväksymistilasta, jotta käyttäjällä olisi parempi kuva siitä, missä mainoksia voidaan näyttää.

Missä laskentataulukkomuokkaus on?


Laskentataulukkomuokkaus on käytettävissä vain mainosryhmätasolla. Pääset laskentataulukkotilaan siirtymällä mainosryhmän Avainsanat-välilehteen ja valitsemalla Muokkaa laskentataulukkoa valikossa Lisää toimintoja.

Miten 1 tulos/napsautus- ja useita tuloksia/napsautus ‑tulokset eroavat toisistaan?

Edellisessä AdWords-käyttöliittymässä tuloksiksi kutsuttu muuttuja on uudessa käyttöliittymässä nimetty uudelleen 1 tulos/napsautus ‑tuloksiksi. Muuttuja kertoo mainosten tulostapahtumiin johtaneiden yksilöllisten napsautusten määrän. Jos esimerkiksi mittaat myyntiä ja yksi mainoksen napsautus johtaa kolmeen eri tapahtumaan, vain yksi 1 tulos/napsautus ‑tulos lasketaan.

Sitä vastoin useita tuloksia/napsautus ‑tulokset laskevat jokaisen tuloksen, joka syntyy mainoksen napsauttamisesta. Näin ollen yllä olevassa esimerkissä laskettaisiin kolme tulosta metodilla useita tuloksia/napsautus, koska mainoksen alkuperäisen napsautuksen jälkeen tapahtuu kolme eri tapahtumaa.

Lisätietoja 1 tulos/napsautus- ja useita tuloksia/napsautus ‑tulosten välisistä eroista.

Miten avainsanojen kohde-URL-osoitteita voi tarkastella?

Voit tarkastella avainsanojen kohde-URL-osoitteita muokkaamalla sarakkeita. Napsauta Avainsanat-välilehdessä Suodatin ja näkymät ja valitse Muokkaa sarakkeita. Siellä voit ottaa käyttöön kohde-URL-osoitteiden sarakkeen sekä muita avainsanojen muuttujia.

Missä ovat esimerkiksi mainosten ajoituksen, näyttötiheyden rajoitustoiminnon ja mainosten vuorottelun asetukset?

Kampanja-asetukset-välilehdessä on osioita, joiden otsikkona on Tarkennetut tiedot. Esimerkki: valitun hintatarjoustyypin ja budjetin alla on tarkennettujen tietojen osio sijaintitoivomusta ja jakelutapaa varten. Sivun lopussa on muita lisäasetuksia, kuten mainosten ajoitus, mainosten vuorotteluasetus ja näyttötiheyden rajoitustoiminto. Asetussivu on järjestetty tällä tavalla, jotta kampanjan perusteiden tarkistaminen olisi helppoa ja nopeaa. Samalla on mahdollista myös määrittää asetuksia tarkemminkin.