Tilin tehokkuuden tarkka seuraaminen on menestyksen avain. AdWords-raporttikeskuksessa voit helposti luoda muokattuja tehokkuusraportteja, joiden avulla voit seurata ja hallita AdWords-kampanjoitasi. Raporttikeskuksen käteviä ajoitus- ja sähköpostitusasetuksia on helppo käyttää.

Tehokkuuden esittelyn raportit

Toimivatko AdWords-kampanjasi halutulla tavalla? Ensimmäinen esiteltävä raporttiryhmä antaa laajan yleiskatsauksen AdWords-tilin tehokkuudesta. Voit valita tietojen tarkkuuden kolmesta vaihtoehdosta: tili-, kampanja- ja mainosryhmätasosta. Raporttikeskuksen lisäksi voit tarkastella näitä tietoja Kampanjat-välilehdessä valitsemalla haluamasi kampanjat ja tason. Tehokkuusraportteja voi käyttää moniin tarkoituksiin:
Voit seurata tilin tehokkuutta ja tärkeitä muuttujia kuten napsautussuhteita sekä napsautuskohtaisten hintatarjousten arvoja tai paikkoja. Jos huomaat poikkeuksia, voit tutkia asiaa tarkemmin ja selvittää syyn sekä ryhtyä tarvittaviin toimiin.
Vinkki: AdWordsin uudessa käyttöliittymässä on ilmoitusvaihtoehto, jolla voit luoda muokattuja ilmoituksia mille tahansa tärkeälle muuttujalle. Tällöin saat sähköposti-ilmoituksen aina, kun muuttuja ylittää tai alittaa asetetun arvon. Ilmoitusominaisuus on Kampanjat- ja Mainosryhmät-välilehtien kohdassa Lisää toimintoja.

Tilin tehokkuusraportissa ja kampanjan tehokkuusraportissa on myös muita muuttujia. Näyttöosuus kertoo, millä prosenttiosuudella osuvista hakulausekkeista mainoksiasi näytettiin. Kelpaamattomien napsautusten tiedot näyttävät, kuinka monta napsautusta järjestelmämme havaitsi kelpaamattomiksi. Kelpaamattomia napsautuksia ei lasketa mukaan AdWords-kuluihin.

Käyttäjätietojen raportit

Ovatko mainontaponnistelujesi kohteena olevat käyttäjät niitä, joista tulee asiakkaitasi? Mistä asiakkaat tulevat? Tiesitkö, että AdWords voi kertoa lisätietoja mainoksiasi napsauttaneiden käyttäjien ikäryhmästä ja sukupuolesta? Potentiaalisista asiakkaista saaduilla lisätiedoilla voit optimoida AdWords-kampanjan sekä saada tietoa markkinoinnin ja myynnin kokonaisstrategiaa koskevia päätöksiä varten.
  • Väestötilastollinen tehokkuusraportti näyttää, missä avainsanoillasi hakuja tekevät ja mainoksiasi napsauttavat käyttäjät ovat. Tiedot näytetään jopa kaupunkikeskusten ja kaupunkien mukaan, jos niin valitset (kohdassa 3. Lisäasetukset > Lisää tai poista sarakkeita). Raportista voi olla hyötyä mainosten hienosäätämisessä, kun voit keskittyä alueisiin, joissa mainokset ovat erityisen suosittuja, tai sulkea pois alueita, jotka eivät ole kovin osuvia. Saatat myös huomata, että tuotteistasi ja palveluistasi ollaan erittäin kiinnostuneita nykyisen kohdealueen ulkopuolella. Tällöin liiketoimintaa kannattaa laajentaa kyseiselle alueelle. Vinkki: kaikkien AdWords-muuttujien tavoin väestötieteellisen tehokkuuden tiedot muuttuvat entistä arvokkaammiksi, kun ne yhdistetään tulosseurannan tietoihin.
  • Väestötilastollinen raportti paljastaa käyttäjäluokkien ja mainoksiisi reagoinnin väliset korrelaatiot. Huomaa, että väestötilastojen ikä- ja sukupuolitiedot ovat käytettävissä vain näyttökerroista ja napsautuksista, jotka saadaan Googlen sisältöverkostoon osallistuvista sosiaalisista verkostosivustoista, kuten MySpace.com ja Friendster.com. Raportti on siis käytettävissä vain, jos mainoksiasi näytetään tällaisissa sivustoissa sisältöverkostossa. Raportista voi kuitenkin saada tärkeää tietoa asiakkaiden väestötieteellisestä rakenteesta. Vinkki: Käytä näitä raportteja kohderyhmään perustuvien hintatarjousten kanssa, jotta voit korottaa tärkeimpien väestöryhmien hintatarjouksia tai poistaa ne ryhmät, joilla on paljon liikennettä ja vähäinen arvo.