Tilin tilannekuva, integroidut raportit ja Raporttikeskus – tilastot, kaaviot ja raportit – ovat AdWords-tilin ydin. Kun tietoa on käytettävissä paljon, tarvittavan tiedon löytäminen ei aina ole helppoa. Tässä sarjassa käymme läpi AdWordsin raportoinnin: raporttityypit ja niiden käyttämisen optimoinnissa.

Tänään esittelemme paikat, joissa AdWords-raportteja on, ja mikä raporteista sopii parhaiten mihinkin tehtävään. Seuraavalla viikolla käymme läpi raporttityypit, joissa esitellään tilin tehokkuus ja mainoksia napsauttaneiden käyttäjien lisätiedot nopeasti. Sarjan kolmannessa osassa tarkastelemme tilin optimoinnissa käytettäviä raportteja tarkemmin.

Tilin tilannekuva

AdWords-tilin Etusivu-välilehdessä oleva tilin tilannekuva on paikka, josta tilin tehokkuudesta saa ensimmäisenä nopean esittelyn. Sen kautta pääsee helposti tilin tärkeimpiin muuttujiin ja sen avulla voi verrata kampanjan tehokkuutta kahden eri ajanjakson välillä ja muuttujatyyppien kesken. Jotta tilannekuva pysyisi yksinkertaisena, käytettävissä on vain perusvaihtoehdot. Jos haluat tarkempia tietoja ja muokattuja raporttiasetuksia, käytä kampanjanhallinta-osion tai Raporttikeskuksen raportteja.

Heti muokattavissa olevat raportit uudessa käyttöliittymässä

Kunkin osion tehokkuuskaaviot ovat uuden käyttöliittymän näkyvimpiä ominaisuuksia. Ne havainnollistavat enintään kahden muuttujan kehitystä valitun ajanjakson aikana. Tällä ominaisuudella pyrimme integroimaan tärkeät tiedot hallinnan käyttöliittymään ja antamaan hyödyllistä tietoa, silloin kun sitä tarvitaan kampanjoita hallittaessa. Tehokkuutta voi siis seurata ja muutoksia tehdä yhdessä paikassa ilman että tarvitsee siirtyä AdWords-tilin raporttien ja kampanjanhallinnan välillä.

Jos haluat tehostaa seurannan ja hallinnan yhdistämistä, osassa integroiduista raporteista on nyt seuraavia toimintoja. Voit hakulausekkeiden tai sijoitteluiden näyttämisen lisäksi lisätä niitä kampanjoihin, jos ne toimivat tehokkaasti, tai sulkea ne pois, jos ne ovat tehottomia.

Voit lisäksi määrittää integroiduissa raporteissa muokattuja suodattimia, kuten aktiivisia suodattimia tai muokattuja sarakeasetuksia, sekä ladata tilin tilastot offline-tilassa tapahtuvaa analysointia tai tilastojen edelleenlähetystä varten.

Raporttikeskus

Raporttikeskuksessa
pääset käyttämään kaikkia tilin tilastoja. Raporttityyppejä on kymmeniä ja niitä voi muokata tarpeen mukaan. Siirry raporttikeskukseen, jos tarvitset tarkkoja raportteja ja tarkennettuja raporttiominaisuuksia, kuten raporttiasetusten tallentamista tulevaa käyttöä varten, raporttien tekemistä säännöllisesti tai tietojen viemistä offline-tilassa tapahtuvaa analysointia ja jakamista varten.


  • Asetukset-osiossa voit asettaa haluamasi ajanjakson hallinnan käyttöliittymän tavoin. Voit seurata muutoksia valitsemalla aikayksiköt kuukausittain, viikoittain, päivittäin tai joissakin raporteissa jopa tunneittain. Voit myös määrittää tarkasteltavat kampanjat ja mainosryhmät.
  • Tutustu myös Lisäasetuksiin ja tarkista, mitä valinnaisia tietoja kussakin raporttityypissä voi käyttää (esimerkiksi kelpaamattomien napsautusten tiedot kampanjan ja tilin yleiskatsauksen raporteissa). Jos olet ottanut tulosseurannan käyttöön, voit lisätä raporttiin myös tulosseurannan tilastot. Vinkki: tilastot kannattaa valita raportissa vain, jos tietoja todella tarvitaan. Muussa tapauksessa raportista voi tulla sekava. Voit myös tarkastella raportin tietoja tarkemmin Suodata tuloksesi ‑toiminnolla.
  • Mallit, ajoitus ja sähköposti ‑asetuksissa on vaihtoehtoja raporttiasetusten tallentamista, luodun raportin säännöllistä suorittamista, sähköpostittamista ja useisiin standardimuotoihin (kuten csv ja html) viemistä varten, jotta tietojen jakaminen helpottuisi.