Mainostajat kysyvät meiltä usein, miten sijainti vaikuttaa tulosprosenttiin. Kaikki tietävät, että korkeammalla sijalla olevat mainokset saavat yleensä enemmän napsautuksia ja siten myös enemmän tuloksia. Kiinnostava kysymys onkin, kuinka tulosprosentti (tulokset/napsautukset) vaihtelee sijainnista riippuen?

Kysymys on hankala monestakin syystä. Google laittaa mainokset paremmuusjärjestykseen käyttämällä lukua, joka saadaan kertomalla hintatarjous mainoksen laadulla. Tästä seuraa, että korkeilla sijoilla olevat mainokset ovat yleensä laadukkaita. Laadukkailla mainoksilla taas on usein korkea tulosprosentti. Huutokaupassa sijoittumisen ja tulosprosenttien välinen korrelaatio on siis seurausta mainosten laadun vaikutuksesta. Oikea kysymys onkin, kuinka saman mainoksen tulosprosentti muuttuisi, jos se näkyisi eri sijainneissa.

Asiaa hankaloittaa vielä se, että Googlen ilmoittama keskimääräinen sijainti on keskiarvo kaikista huutokaupoista, joihin mainostaja osallistuu. Jos nostat hintatarjoustasi, keskimääräinen sijaintisi voi aivan hyvin siirtyä sivulla alemmaksi! Syy tähän on se, että kun nostat hintatarjoustasi, mainoksesi osallistuu uusiin huutokauppoihin, joissa se yleensä sijoittuu huonommin. Tämä vaikutus voi olla niin suuri, että se huonontaa myös keskimääräistä kokonaissijaintiasi. Tällä Ohjekeskuksen sivulla on lisätietoja keskimääräisestä sijainnista.

Olemme käyttäneet tilastollista mallia, joka ottaa nämä vaikutukset huomioon. Totesimme, että saman mainoksen tulosprosentit eri sijainneissa vaihtelevat erittäin vähän. Esimerkiksi sivulla, jossa näkyy yksitoista mainosta, tulosprosenttien vaihtelu on alle viisi prosenttia. Toisin sanoen, jos mainoksen tulosprosentti parhaassa sijainnissa on 1,0 %, saman mainoksen tulosprosentti huonoimmassa sijainnissa olisi keskimäärin noin 0,95 %. Hakutulosten yläpuolella näkyvien mainosten tulosprosentti on ±2 prosentin sisällä oikealla puolella olevista mainoksista.

Lopputulos onkin, että sijainti ei juurikaan vaikuta tulosprosentteihin.